A.O. “MOLDiUS” este o asociație obștească apolitică, constituită cu scopul de a contribui la promovarea activităților de cercetare, dezvoltare, suport și fortificarea capacităților prin inovații în domeniile social, economic, administrativ, științific și cultural, contribuind la dezvoltarea democrației, asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, promovarea reformelor de guvernare eficientă și responsabilă, diminuarea corupției în Republica Moldova.
Misiunea
Misiunea A.O. “MOLDiUS” este de a crea platforme și oportunități de dezvoltare la nivel local, oferind consultanță de calitate, pentru a contribui la îmbunătățirea nivelului de trai a rezidenților din comunitățile rurale și urbane din Republica Moldova, consolidând capacitățile, facilitând colaborarea și mobilizând autoritățile publice și alți actori la nivel local și central, luând în considerație politicile și bunele practici europene.
Viziunea
A.O. “MOLDiUS”  își propune să identifice și să abordeze obiectiv principalele provocări cu care se confruntă rezidenții comunităților rurale și urbane din Republica Moldova.
Echipa A.O. “MOLDiUS” va contribui, în limita resurselor disponibile, prin activități și proiecte durabile, la evaluarea necesităților, consultarea, mobilizarea, fortificarea capacităților și facilitarea cooperării transparente și eficiente a cetățenilor cu autoritățile publice și alți actori la nivel local, național sau regional.