MiGRANT

MiGRANT” este o inițiativă de suport informațional gratuit, cu și pentru cei interesați sau/și afectați de fenomenul migrației, sinergizând resurse, idei și eforturi întru gestionarea mai eficientă a migrației pentru beneficiul tuturor.

2,64 mln persoane cu reşedinţa obişnuită în Republica Moldova, la 01.01.2020 – în scădere cu 1,7% (45,7 mii persoane) față de 2019….. https://statistica.gov.md/newsview.php…