LOCALiTATE.MD

LOCALiTATE.MD este o platformă multisite, apolitică și non-profit, elaborată și întreținută de către echipa A.O. „MOLDiUS”.

Obiectivul General: Îmbunătățirea calității vieții la nivel local în Republica Moldova, promovând democrația participativă, transparența, capacitarea și responsabilizarea actorilor locali.

Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea a calității vieții locuitorilor din comunitățile partenere în rețeaua națională a Centrelor de Acțiune Locală (CAL).

Grupul-țintă sunt actorii locali (băștinașii, aleșii locali/APL, lideri de opinie, tineri activi, grupuri non-formale, ONGuri, reprezentanți ai grupurilor vulnerabile/sub-reprezentate, etc.) din comunitățile partenere CAL.

Activitățile proiectului includ evaluarea, consultarea și soluționarea problemelor locale ale actorilor locali din comunitățile partenere CAL, prin activităti de suport și sporire a transparenței, fortificarea capacităților și responsabilizare, identificarea de soluții și prioritizare, mobilizarea de resurse și idei, facilitarea cooperării rezidenților cu autoritățile publice și alți actori locali, incluziunea și (re)integrarea persoanelor din grupurile vulnerabile, etc.

Au fost astfel elaborate primele pagini – cele ale satelor Floreni din raionul Anenii Noi, Dănceni și Costești din raionul Ialoveni, Scoreni din raionul Strășeni, orașul Ștefan Vodă ; Lăpușna, Mingir și Drăgușenii Noi din raionul Hîncești!